maanantaina, syyskuuta 26, 2005

Myrkky 1080Bilby ja kettu

Australian hallitus on saanut tarpeekseen maahan tuoduista eläimistä, jotka lisääntyvät syntyperäisten lajien kustannuksella. Kaniininkorvainen bandicoot eli bilby on eräs kotoperäisistä lajeista, jotka ovat uhanalaisia. Maahan tuotuja, voimakkaasti lisääntyviä lajeja ovat kissat, ketut, kamelit, siat, vuohet ja aasit. Kaniinit tietää jokainen.

Eläimiin on pyritty istuttamaan tappavia tauteja, aitaamaan niitä, ampumaan niitä helikoptereista ja myrkyttämään niitä. Eräs hallituksen käyttämistä myrkyistä on niin kutsuttu myrkky 1080.

Myrkky 1080 on erittäin kiistanalainen aine. Se on kielletty useimmissa maailman maissa. Kiellon syyt ovat, että myrkky ei ole valikoiva, se ei häviä luonnosta, ja se on vaarallinen myös ihmisille. Uudessa Seelannissa myrkky on aiheuttanut laajaa tuhoa, ja monet yhteisöt yrittävät saada sen kielletyksi.
Tällä vauhdilla ainoat maat maailmassa, jotka ovat valmiit levittämään harkitsematta tappaavia myrkkyjä pitkin maastoa ovat Uusi Seelanti ja Australia. DDT:stä pääsimme eroon. Agentti Orange kuuluu yhä Yhdysvaltojen armeijan myrkkyvarastoon. Uusia myrkkyjä tulee koko ajan, ja ihmisten piittaamattomuus on ennallaan.