tiistaina, toukokuuta 17, 2005

Muutto merinäköalalla


Orang asli -perhe

Ihmisen leviämistä koskevissa teorioissa on ollut pääasiassa vallalla ns. "out of Africa" -teoria, jonka mukaan ihmiset syntyivät Afrikassa ja ovat levinneet sieltä yli maapallon. Toisaalta on kannatettu usean syntypaikan teoriaa, koska Aasian löydöt ovat lähes samanaikaisia afrikkalaisten kanssa - on pidetty vaikeana uskoa, että ihmiset olisivat siirtyneet lyhyessä ajassa Afrikasta Aasian itäosiin. Nyt on löydetty todisteita oletukselle nopeasta muutosta rannikkoa pitkin - uusien tutkimustulosten perusteella siirtyminen Afrikan itäosasta Itä-Aasiaan olisi vienyt vain muutamia tuhansia vuosia.

Teoriaan on päädytty tutkimalla mitokondrio-DNA:ta (mtDNA). Mitokondriot ovat solujen hengityskeskuksia, joilla on oma DNA:nsa. Hedelmöittymisen yhteydessä siittiöstä siirtyy vain vähän mitokondrioita munasoluun. Niinpä mitokondriot ovat pääasiassa peräisin äidiltä. Sen vuoksi puhutaan ensimmäisestä Eevasta, ihmiskunnan alkuäidistä, eikä Aatamista. Todennäköisyyden mukaan mitä suuremmat erot ryhmien mtDNA:lla on, sitä kauemmin on kulunut aikaa siitä kun ryhmät erkanivat, koska pitkillä aikajaksoilla mutaatioiden määrä on vakio.

Orang Asli ovat pieni alkuperäisasukkaiden ryhmä Malakan niemimaalla. Koska he ovat asustaneet viidakossa ilman kosketusta ympäröiviin väestöryhmiin, heidän uskotaan olevan mahdollisimman lähellä alueen ensimmäisiä asuttajia. 260 orang aslilta otettiin mtDNA-näytteet ja verrattiin niitä muihin väestöryhmiin. Näytteitä otettiin myös sekä Andamaanien että Nikobaarien saariryhmien asukkailta. Tulosten mukaan orang aslin ja Andamaanien asukkaiden esi-isät lähtivät Afrikasta noin 65 000 vuotta sitten ja matkasivat rannikkoa pitkin muutamassa tuhannessa vuodessa nykyisille asuinalueilleen. Alkuväestön päädyttyä Intiaan n. 60 000 vuotta sitten ryhmä on käsittänyt noin 600 lisääntymisikäistä naista, joiden jälkeläisiä andamaanit ja orang asli ovat. Sen sijaan Nikobaarien asukkaat ovat tulleet noin 18 000 vuotta sitten Aasiasta.

Matka rantaviivaa pitkin ratkaisee monta ongelmaa. Lähi-Itä ja Egypti olivat oletetun muuton aikaan erittäin kuivaa seutua, eikä pienten alkuihmisryhmien uskottu selviytyvän alueen halki. Sen sijaan rannikkoreitti Somalian rannikkoa Intiaan on ollut helpompi. Rantakaistan käyttö on myös nopeasti tyhjentänyt leirialueiden ruokavarat ja rohkaissut nopeaa etenemistä - useita kilometrejä vuodessa. Tutkimustulokset vahvistavat oletusta, että ihmiskunta on lähtenyt Afrikasta ja kaiken lisäksi yhtenä nopeana muuttoaaltona.

Täysin vakuuttuneita tutkijat eivät vielä ole. Mitokondrio-DNA on pienempi kuin solutuman DNA ja siinä tapahtuvia mutaatioita on vaikeampi vakioida. Nyt pyritäänkin tutkimaan mahdollisimman monia ryhmiä Arabiassa ja Intiassa teorian vahvistamiseksi. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että "out of Africa" johtaa.

1 Comments:

Anonymous Anonyymi said...

Mielenkiintoista. Olisivatkohan esimerkiksi Uuden Guinean alkuasukkaat ja Australian aboriginaalit myös samaa alkuperää kuin Orang Aslit? Entäpä Mundat ja Khmerit?

3:58 ip.  

Lähetä kommentti

<< Home